Cyklicky navinutá pásová ocel

Cyklicky navinutá pásová ocel

Je vrstevnatě ve šroubovici navinutá ocelová páska (stejný počet závitů v každé vrstvě) cca 30-ti násobné délky než v klasickém svitku.

Velikost cyklicky navinutých svitků:

Značení CN500 CN3000
Vnitřní průměr 400 mm 400 mm
Vnější průměr max. 800 mm max. 1300 mm
Šíře návinu max. 240 mm max. 430 mm
Váha max. 500 kg max. 3000 kg
Šíře pásky 4-23,8 mm 8-32 mm
Tloušťka 0,25-0,50 mm 0,20-1,20 mm

Balení a dodávání

Loženo do korýtka: