Železárny Velký Šenov

Politika společnosti

Jsme tradičním a dlouholetým výrobcem galvanicky pokovené a nepokovené pásové oceli, válcované za studena.  Naše společnost je stabilním a trvale rostoucím středním podnikem a naše podnikání je postaveno na dvou základních výrobních programech, kterými jsou:

 • Výroba válcované oceli za studena a následné galvanické pokovení včetně dalších povrchových úprav a podélného dělení
 • Podélné dělení a cyklické navíjení úzkých pasů

Vize společnosti
Vize společnosti je dlouhodobě určována předmětem našeho podnikání, naší pozicí na trhu s ocelovou páskou,  Politikou jakosti a EMS a je shrnuta v následujících bodech:

 1. Chceme být stabilním a trvale rostoucím středním podnikem.
 2. S našimi obchodními i neobchodními partnery chceme vytvářet a udržovat trvalé, otevřené a důvěryhodné vztahy a chceme, aby značka ŽVŠ byla zárukou dobrého jména a spolehlivosti.
 3. Naši konkurenceschopnost chceme stavět na naší flexibilitě a spolehlivosti.
 4. Naším cílem je co nejširší zákaznická základna, tj. získávání zákazníků z co nejširšího spektra různých odvětví zpracovatelů s cílem plnit speciální požadavky.
 5. Budeme cílit na odvětí, kde vznikají další potřeby po našich produktech (elektrifikace, poválečná obměna, atd.)
 6. Pro zaměstnance chceme vytvářet stabilní prostředí, které bude založeno na otevřenosti a korektních vztazích a budeme pečovat o jejich odborný rozvoj a vzdělávání.
 7. Hlavním směrem podnikání společnosti v následujících letech bude i nadále postavena na dvou základních výše uvedených výrobních programů.

Vedení společnosti si plně uvědomuje trvale rostoucí požadavky a očekávání všech zainteresovaných stran, kterými jsou:

 • Naši zákazníci
 • Naši dodavatelé
 • Naši zaměstnanci
 • Vlastníci společnosti
 • Finanční instituce
 • Stát a obec
 • Okolní prostředí a životní prostředí jako celek.

Současně jsou vedení společnosti známy relevantní interní a externí aspekty, které mohou ovlivňovat výkony společnosti. Související rizika a příležitosti jsou řízeny s cílem jejich minimalizace či uplatnění.

Pro naplňování požadavků a očekávání zainteresovaných stran a řízení určených externích a interních aspektů jsou zavedeny systémy řízení jakosti a ochrany životního prostředí a vedení společnosti definuje svou Politiku jakosti a EMS.

Chceme, aby značka ŽVŠ byla trvale zárukou dobrého jména, jakosti a spolehlivosti.
Schváleno dne: 06.01.2023