Železárny Velký Šenov

Politika jakosti a EMS

Jsme tradičním a dlouholetým výrobcem galvanicky pokovené a nepokovené pásové oceli, válcované za studena. Naše společnost je stabilním a trvale rostoucím středním podnikem a naše podnikání je postaveno na dvou základních výrobních programech, kterými jsou:


• Výroba válcované oceli za studena a následné galvanické pokovení včetně dalších povrchových úprav a podélného dělení
• Podélné dělení a cyklické navíjení úzkých pasů

Vedení společnosti si plně uvědomuje trvale rostoucí požadavky a očekávání všech zainteresovaných stran, kterými jsou:


• Naši zákazníci
• Naši dodavatelé
• Naši zaměstnanci
• Vlastníci společnosti
• Finanční instituce
• Stát a obec
• Okolní prostředí a životní prostředí jako celek.

Současně jsou vedení společnosti známy relevantní interní a externí aspekty, které mohou ovlivňovat výkony společnosti. Související rizika a příležitosti jsou řízeny s cílem jejich minimalizace či uplatnění.

Pro naplňování požadavků a očekávání zainteresovaných stran a řízení určených externích a interních aspektů jsou zavedeny systémy řízení jakosti a ochrany životního prostředí a vedení společnosti definuje svou Politiku jakosti a EMS takto:

Chceme, aby značka ŽVŠ byla trvale zárukou dobrého jména, jakosti a spolehlivosti

Na podporu uvedené Politiky jakosti a EMS se vedení společnosti zavazuje k dodržování následujících zásad:


1) Budeme trvale udržovat a zlepšovat Systém a jakosti a EMS.
2) Vhodnými opatřeními budeme chránit životní prostředí a zajišťovat prevenci vzniku havárií dopadajících na životní prostředí a zdraví člověka a to zejména v oblasti znečišťování vod a ovzduší.
3) Budeme plnit relevantní požadavky a očekávání zainteresovaných stran.
4) S našimi obchodními i neobchodními partnery budeme vytvářet a udržovat trvalé, otevřené a důvěryhodné vztahy.
5) Pro zaměstnance budeme vytvářet stabilní prostředí, které bude založeno na otevřenosti a dobrých vztazích a budeme pečovat o ochranu jejich zdraví, odborný rozvoj a vzdělávání.
6) Pro naplňování stanovené Politiky jakosti a EMS budeme pravidelně plánovat a stanovovat měřitelné Cíle, poskytovat potřebné zdroje a vytvářet odpovídající infrastrukturu.
7) Na straně zaměstnanců očekáváme aktivní podporů definované Politiky jakosti a EMS a současně vysokou odpovědnost za provádění vlastní práce, která spočívá v předcházení chybám a vadám a eliminování nežádoucích dopadů na životní prostředí.

Schváleno dne : 20.6.2017