Historie

Vznik a vývoj společnosti

Vznik továrny je doložen originálem živnostenského povolení, vydaným okresním hejtmanstvím ve Šluknově dne 5. 10. 1883 firmě Müller, které umožňovalo založení galvanizovny, určené k niklování ocelových plechů.

Později byl tento záměr rozšířen o další pokovy, tj. zinkování, mědění a mosazemí. Ve třicátých letech byla postavena válcovna pro válcování plechů za studena, včetně jejich tepelného zpracování. V průběhu čtyřicátých let byla postupně výroba v továrně převáděna na válečnou výrobu a tato ještě přetrvávala v poválečném období. Později se postupně orientovala na nejrůznější průmyslovou výrobu, zejména na polotovary pro spotřební zboží a užitkové předměty.

Od roku 2003 je společnost Železárny Velký Šenov s.r.o. ve vlastnictví osob, které se přímo podílejí na jejím řízení.

Železárny Velký Šenov Železárny Velký Šenov Železárny Velký Šenov Železárny Velký Šenov